Els cinc principis Passivhaus

Les cases certificades Passivhaus es fonamenten en els cinc principis Passivhaus gràcies als que s’aconsegueix un resultat d’alta eficiència i confort.
Les nostres cases de Papik Cases Passives es basen en aquests cinc principis passivhaus, però van molt més enllà en molts altres aspectes com la sostenibilitat dels materials utilitzats fent de les nostres cases cases biopassives.

1.Aïllament tèrmic

El primer dels principis Passivhaus fa referència a l’aïllament tèrmic. Un excel·lent aïllament tèrmic de la envolvent permet que la temperatura aconseguida a l’interior, no marxi cap a l’exterior. Aconseguir una baixa transmitància tèrmica en la solera, la coberta i les parets exteriors permet un consum energètic mínim ja sigui a l’hivern o al l’estiu, garantint un gran confort interior durant tot l’any.

Cada clima és diferent, per això aquest aïllament tèrmic s’adapta a cada tipus de clima ja sigui a l’estiu com a l’hivern. D’aquesta manera s’aconsegueix un comfort interior a qualsevol part del planeta, tant a l’hivern com a l’estiu.

El gruix de l’estructura i l’espessor de l’aïllament poden variar segons els materials utilitzats i la zona on es construeix la casa per tal d’aconseguir un resultat òptim.

2.Tancaments d'alta qualitat i eficiència

El segon dels principis Passivhaus fa referència als tancaments (portes i finestres) d’altes prestacions.
Els tancaments, són els punts més febles de la estructura envolvent ja que han de garantir un bon coeficient d’aïllament tèrmic, cal instal·lar productes d’alta qualitat i altes prestacions. A banda, en el disseny, és important la ubicació en la que es troben i la correcta col·locació en el procés d’execució.

Els tancaments utilitzats tenen molt baixa transmitància tèrmica i les finestres son de doble o triple vidre amb un gas inert a l’interior. Els vidres utilitzats són baix emissiu que a l’estiu reflexa la calor a l’interior de la casa a l’hivern i el manté a l’exterior durant l’estiu.

3.Absència de ponts tèrmics

El tercer dels principis Passivhaus fa referència als ponts tèrmics. Els Ponts tèrmics són pèrdues/guanys de temperatura no desitjada. Els ponts tèrmics és poden presentar per diversos motius: mala instal·lació, defectes de materials, un mal disseny. Es troben en la seva major part en les cantonades, eixos i juntes. En aquestes zones on hi ha ponts tèrmics es poden generar humitats.

Les nostres cases les construïm sense ponts tèrmics fent servir cintes expansives a les juntes materials d’alt aïllament com la fusta o Cel·lulosa insuflada: capaç de taponar tots els buits i sense assentament.

4.Estanquitat a l'aire

En una casa Passivhaus l’hermeticitat de l’envolvent permet una gran eficiència de la ventilació mecànica.

El quart dels principis Passivhaus fa referència a l’hermetisme, la casa ha de tenir un gran hermetisme, de manera que l’aire i la temperatura de l’exterior no traspassi a l’interior.

Per aconseguir-ho cal tenir molta cura en el procés de d’execució. La construcció amb sistemes constructius com els de Papik Cases Passives, ajuden a aconseguir una gran estanquitat a l’aire de forma natural amb la pròpia estructura.

L’hermeticitat es mesura amb un test de pressió anomenat Blower Door. Aquesta proba consisteix en crear una diferència de pressió entre l’interior i l’exterior de la casa durant una hora fent servir un ventilador que s’instal·la a l’entrada principal. un cop passada una hora, es torna a mesurar la pressió interior per a saber quant aire exterior ha entrat en aquest període. Per a que la casa es consideri passivhaus, el resultat ha de ser inferior a 0,6 renovacions d’aire per hora amb un diferencial de pressió de 50Pa.

5.Ventilació mecànica amb recuperació de calor

El cinquè dels principis Passivhaus fa referència a la ventilació i la renovació de l’aire sense pèrdua d’energia i sense despesa energètica. L’estanquitat a l’aire ens obliga a generar una ventilació que garanteixi la salubritat de l’aire interior de la casa. Fer vida a casa implica generar CO2, males olors o generació d’altres partícules com humitats. En una casa passivhaus cal ser molt curosos a l’hora de renovar l’aire interior, ja que estarem desfent la feina feta per l’aïllament i l’estanquitat, per tant en les cases passives certificades, instal·larem una màquina de ventilació mecànica.
Aquesta màquina, permet reaprofitar la color produïda a l’interior de la casa al mateix temps que es purifica l’aire interior, filtrant l’aire d’entrada per a que no entrin insectes, males olors, pol·len ni pol·lució.

L’aire expulsat, transmet la seva temperatura a l’aire que entra per tant, s’aconsegueix ventilar sense pèrdua de temperatura, sense despesa energètica.

Segons la plataforma d’Edificació Passivhaus (PEP) En un edifici Passivhaus, amb un caudal d’aire fresc d’aproximadament 1/3 del volum dels espais, podem aportar uns 10W/m de calor y 7W/m2 de fred a l’edifici fixant un límit en la demanda de calefacció i refrigeració d’aproximadament 15kWh/(m2a)

© Copyright 2015 Papik Cases Passives Creat per Aprop Produccions // Avís Legal // Política de privacitat// Política de Cookies
 

Style Selector