estructura casa passiva ecológica passivhaus catalunya

Innovador sistema constructiu, ecològic, versàtil i ràpid.

A Papik Cases Passives hem desenvolupat un sistema propi industrialitzat en estructura lleuger. És un innovador sistema constructiu que millora el sistema americà d’entramat lleuger. La seva versatilitat permet que es pugui aplicar a la construcció de qualsevol tipus de llar unifamiliar, loft, ampliació o remunta.
És un sistema ràpid i podem construir en molt poc temps el vostre projecte adaptar-nos a la configuració del terreny i a les vostres necessitats específiques.
Exceptuant la fonamentació, tots els treballs es realitzen en sec, sense utilització d’aigua, per puntes mecàniques o encastats amb el que es redueixen al màxim els temps de treball d’operaris en l’obra i es maximitza l’eficàcia del treball en fàbrica i taller. Reduïm transports, tant de material com de personal, i consums d’energies no renovables. Totes les fustes són provinents de boscos controlats i gestionats per a la seva renovació, que comparats amb els sistemes tradicionals de construcció, són més respectuosos amb el medi ambient, sense encarir el producte final.

forjat casa passiva
1· FONAMENTACIÓ I FORJAT SANITARI PERIMETRAL

El primer pas és realitzar un estudi topogràfic i, a continuació, l’estudi del projecte.

La construcció comença per la fonamentació, que dependrà del terreny i la seva topografia.

Tant l’estudi topogràfic, com el projecte, com la fonamentació són específics per cada projecte i no estan inclosos en el preu indicat.

Després de la fonamentació, es construeix un forjat sanitari perimetral entre la base de formigó i la pròpia casa i un posterior forjat independent de fusta de 180 mm amb aïllament de 180 mm amb llana de roca.

Aquesta és una de les parts més importants de l’obra. Impedeix qualsevol possible entrada d’humitat i els problemes derivats: termites, insectes, problemes d’humitats i pèrdues de calor.

A sobre es col·loca una primera capa de Tyvek® impermeable i transpirable, i es comença a muntar l’estructura.

estructura casa passivhaus biopasiva ecológica sostenible
2· L’ESTRUCTURA

Les parts de l’estructura es porten prefabricades del taller i es munten sobre el terreny.

Les parets de càrrega estan formades per bastidors amb muntants de secció de 100×50 mm verticals i horitzontals en fusta de pi de classificació resistent C-24.

Els mòduls utilitzats per a tots els forjats es formen mitjançant bigues de fusta de pi de classificació resistent C-24. Les seccions utilitzades són de 180×50 mm amb un intereix de 450 mm. Les bigues es fixen entre si mitjançant un tauler OSB de 18 mm en la cara superior, que crea la xarxa estructural.

Totes les seccions de fusta, contemplen en el seu càlcul la protecció de la secció portant de la fusta contra el foc, recobertes en la cara interior amb plaques PYL (Pladur®) de 13 mm.

Es col·loca una capa extra de OSB d’11 mm a l’interior, per aconseguir un millor aïllament.

coberta estructura casa passiva passivhaus catalunya
3· COBERTA

Aquest tipus de sistema constructiu permet qualsevol forma i acabat de la coberta.

Per començar la coberta, es col·loquem bigues de 180 mm cada 450 mm.

La coberta és la part de la casa a on va a parar tota la calor produïda. L’aïllament és clau. Una capa de Tyvek® a l’interior aconsegueix l’efecte barrera de vapor. Amb 180 mm de llana de roca d’alta densitat es mantindrà tota la calor dintre de la casa a l’hivern i protegirà de la calor de l’estiu que impacta al sostre.

Per la part exterior, es posen dues capes més de OSB de 11mm a trencajuntes i una altra capa de làmina impermeabilitzant i transpirable especial per cobertes marca Tyvek®. Aquesta làmina especial per cobertes no només ajuda a l’aïllament, sinó que també és una barrera hidròfuga que evita qualsevol possible entrada d’aigua si es trenca una teula o peça del sistema d’acabat exterior de la coberta.

slider9
4· FAÇANES

Construïm façanes ventilades que eviten la transmissió directa de temperatura entre l’exterior i l’interior.

S’aïlla tota la casa una làmina impermeabilitzant i transpirable especial per façanes marca Dupont modelo Tyvek® a tot el perímetre exterior.

Amb una altra capa de Tyvek® en la part interior de la façana s’aconsegueix l’efecte anomenat barrera de vapor, que consisteix en fer que la calor que produïm a l’interior de l’habitatge es mantingui dintre.

La col·locació de tots els aïllaments en la mateixa obra i sense cap junta assegura que no hi hagi ruptures del pont tèrmic.

divisiones interiores casa passiva passivhaus catalunya
5· DIVISIONS INTERIORS

Els envans de distribució són de 194 mm de gruix total, realitzats amb una estructura de fusta de muntants de 146×46 mm, amb aïllament entre les dues cares amb cel·lulosa de gruix 146 mm i acabat en les dues cares mitjançant plaques de Pladur hidròfugues en banys i cuina.

Al fer servir Pladur a les divisions interiors, s’aconsegueix un acabat modern i net, i s’augmenta la qualificació ignífuga de la llar, per la mateixa resistència específica del producte.

intsalaciones casa passiva ecológica passivhaus cataluña
6· INSTAL·LACIONS

Aigua
Es realitza la instal·lació completa d’aigua calenta i freda en banys i cuina, amb preinstal·lació per a rentavaixella i rentadora-assecadora, punt de consum exterior, amb canonada independent, per a punts de reg exteriors instal·lacions realitzades mitjançant canonada de coure.

Electricitat
Totes les instal·lacions segons normativa REBT, instal·lació bàsica de 5,75 Kw ampliable fins a 9500 Kw, línia independent per a col·locació d’emissors tèrmics de baix consum.

Sanejament
Canonades de PVC fins a arqueta sifònica enregistrable prefabricada, conductes de ventilació natural i extracció de fums de cuina.

Calefacció i ACS
Plafons solars per a producció d’aigua calenta sanitària. Intercanviador elèctric d’aigua per a l’aigua provinent de l’aportació solar. Preinstal·lació per a emissors tèrmics de baix consum, opcional bomba de calor, calefacció per sòl radiant o radiadors i caldera a gas o gas-oil segons disponibilitat de la zona.

acabados casa ecológica cocina passiva passivhaus catalunya
7· ELS ACABATS

Finalment, els detalls i acabats interiors són els que marquen la diferència entre una casa convencional i una llar.

memoria de calidades casa pasiva passivhaus cataluña
MEMÒRIA DE QUALITATS

Descarrega la memòria de qualitats i comprova quins acabats oferim en el preu i quins acabats opcionals oferim. Pots descarregar la memòria per a cases certificades Passivhaus (passivPapik) o casa d’alta eficiència energètica (eskimohaus).

PDF - Memòria de qualitats
© Copyright 2015 Papik Cases Passives Creat per Aprop Produccions // Avís Legal // Política de privacitat// Política de Cookies