Papik Cases Passives façana k-del carrill primera casa passivhaus de Sant Cugat
Papik cases passives vista aèriea dron primera casa passiva cerrtificada sant cugat passivhaus
interior casa passiva certificada passivhaus primera de sant cugat papik cases passives
interior primera casa certificada passivhaus sant cugat catalunya papik cases passives

Calcula el cost del teu projecte

Descobreix el cost del teu projecte utilitzant el nostre generador de pressupostos.

Calcular

Passivhaus certified

BREU DESCRIPCIÓ

Casa unifamiliar aïllada ubicada a Sant Cugat del Vallès. Construïda amb entramat lleuger amb acabat exterior SATE i amb certificació Passivhaus.

Aquesta casa es converteix en la primera casa certificada Passivhaus de Sant Cugat del Vallès, una fita amb un simbolisme important doncs, Sant Cugat és el municipi on ha crescut la nostra empresa i ens omple d’orgull ser els constructors de la que esperem que sigui primera de moltes cases passives certificades Passivhaus

Pensada perquè hi visqui una família de 5 membres, en dues plantes, tres habitacions, dos banys i un soterrani, amb un consum energètic mínim.

  • Estructura d’entramat lleuger
  • Aïllament de cel·lulosa insuflada
  • Calefacció i refrigeració amb aerotèrmia
  • Ventilació mecànica sense pèrdua de temperatura Zehnder

Magnitudes

Tipologia Unifamiliar aïllada
Data de construcción primavera de 2018
Tipus de construcció Passivhaus
m² útils construïts 315
Tipus d'obra Obra nova

Despesa Energètica

Test de pressió 0.52 h⁻¹
Demanda de calefacció anual 14.47 kWh/(m²a)
Càrrega de calefacció 18.83 W/m²
Demanda de refrigeració anual 12.12 kWh/(m²a)
Càrrega de refrigeració 9.14 W/m²
Demanda total d'energia primària 14.47 kWh/(m²a)
logotip passivhaus papik cases passives

Aquesta casa ha obtingut la certificació Passivhaus

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Projecte d’habitatge unifamiliar de dues plantes i garatge a Sant Cugat de Vallès, s’ha dissenyat seguint els criteris de l’estàndard Passivhaus. S’han seleccionat materials de baix impacte ambiental que faciliten la difusió del vapor d’aigua i que alhora asseguren l’hermeticitat a l’aire. Gràcies a la seva envoltant dissenyada segons els requisits Passivhaus, s’aconsegueix una factura molt reduïda en la fase d’ús de l’edifici, i un gran confort tèrmic a l’espai interior.

La casa se situa en la parcel·la deixant el màxim d’espai exterior a la zona sud on s’ubicaran el jardí i la piscina. S’aprofita el desnivell existent a la zona oest per situar la rampa d’accés a garatge. La façana principal orientada cap al sud es projecta amb grans obertures per aprofitar els guanys tèrmics durant l’hivern i es protegeixen mitjançant una pèrgola i lames de fusta per evitar la radiació solar a l’estiu.

Es projecten dues plantes sobre rasant i un garatge en soterrani que queda fora de l’envolvent tèrmica. A la planta baixa es troba la zona de dia que compta amb un espai diàfan de cuina, menjador i saló a dos nivells i també una habitació amb vestidor, bany i un lavabo amb safareig. A la planta superior se situen les tres habitacions, un bany i un espai multiús obert. El projecte està distribuït perquè les zones d’estar i habitacions quedin orientes a sud, sempre tenint en compte una correcta il·luminació natural i una ventilació creuada dels espais.

Aspectes tècnics remarcables:

Composició i transmitància de el tancament de façana:
La part estructural de les façanes opaques està formada per estructura lleugera de fusta, composta per pilars de 168 mm revestits per dos panells, un per l’exterior tipus OSB de 15 mm de gruix i un altre tipus Finsa de 18 mm de gruix per l’interior, amb característiques hermètiques certificades. L’interior d’aquest mur està farcit amb aïllament tèrmic de cel·lulosa. L’acabat exterior de la façana és tipus SATE de 60 mm de gruix. U: 0,16 W / (m²K).

Composició i transmitància de solera / forjat planta baixa:
La fonamentació en es realitza a través d’una llosa de formigó armat de 400 de gruix sobre 100mm de formigó de neteja Sobre la solera va una placa d’aïllament de fibra de fusta d’alta resistència de 40 mm i un paviment de fusta.
Ufaçana: 0,72 W / (m²K).

Composició i transmitància de coberta:
La coberta té una estructura de fusta de la mateixa composició que la façana. En el cas de la coberta de planta baixa està formada per bigues de 120 mm i en la coberta de la planta pis, de 200 mm. En ambdós casos, les bigues estan revestides per dos panells, un per l’exterior tipus OSB de 15 mm i un altre tipus Finsa de 18 mm per l’interior, de característiques hermètiques certificades. L’interior de l’estructura està farcit d’aïllament de cel·lulosa.

Sobre aquesta estructura, hi ha una capa d’aïllament tèrmic de 50 mm i un sistema de llistons de fusta cobert per un tauler tipus OSB de 18 mm per a la formació de pendents. Sobre el tauler, es col·loquen dues làmines impermeables, Bytum Base i Bytum Slate 3500 de Rothoblaas, cobrint tota l’àrea de coberta, inclòs part interior. En el cas de la coberta de planta baixa, es col·loca una capa de graves de 5 cm.
Ucoberta: 0,18 W / (m²K).

Fusteries, marc, vidre, valor g, valors U:
Fusteria de fusta de l’empresa Llodiana, sèrie VMM-74 amb vidre doble baix emissiu 5/16/4 + 4.
Valor g: 0,40.
Uvidre: 1,20 W / (m²K).
Umarc: 1,17 W / (m²K) en finestres fixes i 1,29 W / (m²K) en finestres oscil·lobatents.

Porta d’entrada, composició, valor U:
Porta d’accés de fusta de 1,10×2,20 metres.
Uporta: 0,65 W / (m²K).

Sistema de ventilació, característiques, eficiència, altres dades:
L’habitatge disposa d’un sistema de ventilació de doble flux amb recuperació de calor. Aquest sistema garanteix una molt bona qualitat de l’aire durant tot l’any. La màquina de ventilació instal·lada és la ComfoAir Q450 HRV de Zenhder:

Rang de flux d’aire: des 70m3 a 345 m3
Taxa de recuperació de calor: 88%.
Potència elèctrica específica: 0,21 Wh / m3
Recuperació d’humitat: 0%
Nivell de so: 47 dB (A)

Sistema d’ACS, característiques:
Es produeix aigua calenta sanitària a través d’una bomba de calor, combinada amb un tanc d’aigua de 300 litres per al seu emmagatzematge.

Aspectes ecològics:
L’edifici ha estat construït mitjançant una estructura de bigues de fusta i aïllament de fibra de fusta, de manera que la seva empremta ecològica global es redueix en comparació a les construccions espanyoles “tradicionals”.

L’aïllament extern i l’estanquitat aconseguida en els tancaments, minimitzen les pèrdues d’energia, protegeixen dels efectes de vent i eviten problemes d’incomoditat, floridura o condensacions.

ARTICLES PUBLICATS

IMATGES

PREMSA

© Copyright 2015 Papik Cases Passives Creat per Aprop Produccions // Avís Legal // Política de privacitat// Política de Cookies